Blog

Home / Blog

Jak zamontować ogrodzenie

Mamy skompletowane ogrodzenie, wszystkie elementy gotowe do pracy, i co dalej? Jak zamontować ogrodzenie? Pierwszy etap prac, to pomiar, oraz oznaczenie sznurkiem i palikami narożników oraz początku i końca ogrodzenia. Następnie wzdłuż linii sznurka zaznaczamy miejsca na słupki. Pamiętamy że odstęp między nimi powinien wynosić 2,54 cm.

Kolejnym etapem jest wykopanie otworów o średnicy 30 cm i głębokości 50cm, które wypełniamy betonem, a następnie osadzamy w nim słupek. Poziomicą sprawdzamy czy są one zamontowane pionowo.

Teraz przyszedł czas na montaż paneli lub siatki.
Panele przyczepiamy do słupków za pomocą obejm systemowych ( ich ilość uzależniona od wysokości panela). Jeśli trzeba było panele przycinać, pamiętajmy aby zabezpieczyć miejsca przecięcia antykorozyjnie.

Podczas montażu siatki, musimy pamiętać aby narożnikowy, pierwszy i ostatni słupek były wzmocnione podporami. Przykręca się je na 2/3 wysokości słupka i wzmacnia podmurówką.
Kiedy wszystkie słupki są już odpowiednio osadzone, na pierwszym słupku, za pomocą drutu naciągowego montujemy napinacze drutu, w 3 punktach – góra, dół i środek. Teraz do górnego napinacza montujemy drut naciągowy , przeciągając go przez przelotki słupków pośrednich, napinamy i przywiązujemy do ostatniego słupa ogrodzenia. Następnie rozciągamy siatkę wzdłuż

Mam nadzieję, że pomogliśmy państwu odpowiedzieć na pytanie  Jak zamontować ogrodzenie.