Praca wstępna
1. Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec
• Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia
• Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię
2. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy
• Odstęp pomiędzy słupami powinien wynosić 2,54 m
Osadzanie słupków
1. Wykop otwory o średnicy 30 cm i głębokości 50 cm
• Jeśli grunt nie jest kamienisty, można tego dokonać świdrem ręcznym
2. Do dołu wstaw pierwszy słup ogrodzenia i wypełnij go betonem
• Poziomicą skontroluj dokładnie położenie słupa
• Następnie ubij dobrze beton i zagęść go

Montaż paneli
1. Pomiędzy słupkami mocujemy panele za pomocą obejm systemowych (ilość obejm uzależniona od
wysokości panela)
2. Pamiętać aby zastosować odpowiednią ilość nakrętek zrywalnych zapobiegających ewentualnemu
demontażowi ogrodzenia przez osoby trzecie
3. Uwaga! Jeżeli w ogrodzeniu wystąpi konieczność przycięcia przęsła na żądaną szerokość należy
bezwarunkowo zabezpieczyć antykorozyjnie brzegi ciętego elementu

Praca wstępna
1. Zaznacz palikami narożniki ogrodzenia oraz jego początek i koniec
• Połącz sznurkiem paliki wzdłuż ogrodzenia
• Wzdłuż zaznaczonej linii sznurka wyrównaj ziemię
2. Oznacz wzdłuż linii sznurka miejsce na słupy
• Odstęp pomiędzy słupami powinien wynosić 2,54m od słupa do słupa.
• Słupy naciągowe wraz z podporami powinny być osadzone jako początkowe i końcowe oraz co 25-30 m w linii prostej, a także przy każdej zmianie przebiegu ogrodzenia

Osadzanie słupów

1. Wykop otwory o średnicy 30 cm i głębokości 50 cm
• Jeśli grunt nie jest kamienisty, można tego dokonać świdrem ręcznym
2. Do dołu wstaw pierwszy słup ogrodzenia i wypełnij go betonem
• Poziomicą skontroluj dokładnie położenie słupa
• Następnie ubij dobrze beton i zagęść go
3. Każdy początkowy słup musi zostać wzmocniony słupem podporowym

• W tym celu zamontuj najpierw podporę luźno na słupie naciągowym (na wysokości 2/3 słupa licząc od poziomu gruntu) i w miejscu, gdzie zetknie się z gruntem wykop kolejny otwór
• Następnie wypełnij go betonem i zamontuj podporę, równocześnie przykręcając ją do słupa ogrodzenia za pomocą śruby hakowej (w komplecie ze słupem)
4. Te same czynności wykonaj przy montażu ostatniego słupa w linii ogrodzenia oraz naciągowych słupów pośrednich

Montaż siatki
1. Za pomocą drutu naciągowego, zamontuj napinacze drutu u góry, na dole i w środku na pierwszym słupie ogrodzenia

• Następnie na górnym napinaczu zamontuj drut naciągowy, napnij go i przywiąż mocno do ostatniego słupa ogrodzenia, zahaczając go na przelotkach słupów pośrednich
• Potem rozwiń siatkę i ustaw ją pionowo wzdłuż osadzonych słupów
2. Zapleć górne końcówki siatki na drucie naciągowym
3. Zamocuj pozostałe druty naciągowe na napinaczach
• Przewlecz je przez sploty siatki, zahaczając na przelotkach słupów pośrednich
• Na koniec przywiąż mocno do ostatniego słupa ogrodzenia
4. Wpleć pręty napinające pionowo w sploty siatki na początku i na końcu ogrodzenia
• Następnie rozpocznij napinanie siatki
5. Gdy napięcie siatki będzie optymalne, za pomocą drutu wiązałkowego przymocuj siatkę wraz z prętami do obu słupów końcowych ogrodzenia

6. Na koniec dokonaj korekty w taki sposób, aby ogrodzenie prezentowało się estetycznie